Undervisere

Her kan du se mere om lærerne på Eventyrteatrets Dramaskole:

Dramaundervisning

Peter Holst-Beck, Skuespiller og sanger

Peter Holst-Beck er skuespiller, sanger, producer og dubber samt en erfaren instruktør og underviser. Det har gennem årene ført til adskillige opgaver med både voksen- og børneteater, revyer og musicals. Peter har i mange år været leder af et teater og har haft sin egen revy. Desuden har han været kunstnerisk leder for "Korsbæk på Bakken" som han udviklede i et tæt samarbejde med Lisbet Dahl, DR og Lise Nørgaard, og i sommeren 2016, stod han i spidsen for fejringen af 400 års jubilæet for Shakespeare hvor han producerede og skrev "Hamlet Live" til Kronborg Slot.
Som sanger er Peter elev af den verdensberømte engelske sanginstruktør Ian Adams, som var med til at skabe musicalrevolutionen i Danmark. Ud over det sangtekniske, var Ian især kendt for arbejdet med formidlingen og nuancerne i udformningen, hvilket Peter også vil have fokus på i sin undervisning.
Drama
Jeg vil arbejde med at skabe en ensemble-ånd og lære eleverne, hvor vigtig det er at lytte og forstå hinanden. Der vil være masser af leg og sjove øvelser, som alle har til formål at skærpe koncentrationen og tilliden, observationen og turde skabe forandring. Børnene kommer til at arbejde både i store grupper, samt mere opdelt hvor de lærer hinanden godt at kende og kan føle sig trygge i deres udvikling. Der kan forventes nogle små hjemmeopgaver fra gang til gang.

Ulla Jessen, skuespiller, instruktør og sangskriver

Ulla har været tilknyttet Eventyrteatret i mange år – både som dramalærer, instruktør og manuskriptforfatter. Ulla har en meget alsidig erfaring fra sine snart 45 år i dansk teater, film, tv, revy og kabaret. Ulla blev i 2011 hædret ved Revyernes Revy som årets æreskunstner, og i 2013 fik hun Årets Thorleif. Ulla har i mange år arbejdet med børn og unge i Eventyrteatret og på bl.a. Ballerup Ungdomsskole, Skelskør Musikskole samt Høje Taastrup Musikskole. Hun har i de seneste otte år skrevet og instrueret årets musical på Taastrup Teater. Ulla har studeret retorik og deltager ofte i skuespillerudviklende kurser. Desuden er Ulla igangsætter til nye spillesteder i Danmark, hvor erfarne skuespillere og nye talenter mødes på scenen.

Drama 
I min undervisning i drama og diktion lægger jeg særlig vægt på stemmens funktioner, herunder vejrtrækning, tydelig udtale og pausens betydning i en given tekst. Alt dette er en forudsætning for at kunne formidle en tekst. Jeg forventer, at eleverne tager stemmeøvelserne alvorligt og dagligt øver sig på dem. Der vil også være hjemmearbejde med udvalgte tekster, som målrettes elevens alder og erfaring. Det er vigtigt, at eleverne møder velforberedte og er koncentrerede i timerne. Jo mere man lytter til hinanden, desto mere udvikler man sine egne evner. At spille teater skal være sjovt, men skal først og fremmest tages seriøst.

Christian Bergman, skuespiller

Christian er uddannet fra Skuespilleruddannelsen ved Den Danske Scenekunstskole i Odense 2008-12 og Akademiuddannelsen i Ungdoms- og Voksenundervisning 2012 fra Metropol. Han havde sin debut på Odense Teater som Helmar Bertrand i 'Duerne' og har på samme teater medvirket i 'Den Eneste Ene', 'Peace', 'La Dispute' og 'Jeppe på bjerget', 'Don Carlos' på Det Kgl. Teater, 'Bottom Rocks' på Teater ZeBU og har siden 2014 spillet Hamlet i Prins H. Univers på HamletScenen på Kronborg. Christian lægger også stemme til tegnefilm og radiodrama og medvirker i 2016 i tv-serien 'Bedrag'  på DR1. Udover at undervise i drama på Skuespillerakademiet driver Christian teater- og kursusvirksomheden Delarte, hvor han holder kurser i nonverbal kommunikation for erhvervslivet. Christian er tidligere elev på Eventyrteatret og har spillet flere forskellige roller, bl.a. Prins Hvidbjørn i 'Østen for Solen og Vesten for Månen'.

Drama 
Jeg vil i min undervisning pointere fokus, sanselighed og timing. Det er min hensigt at eleverne skal forstå effekten af et konstant kropsligt udgangspunkt. Ligegyldigt om man skal stå stille eller ej. Følelser bliver skabt i kroppen og kommer til udtryk i et ansigtsudtryk, en bevægelse, eller blot en blikretning. Når vi overlader det dramatiske arbejde til kroppen, sanserne og intuitionen, slipper vi vores forfængelige fokus fra os selv, og vi bliver mere frie og ærlige.

Bo Skødebjerg, skuespiller, instruktør og manuskriptforfatter

Bo er uddannet fra Statens Teaterskole. Efter seks år på Aalborg Teater har Bo siden 1994 arbejdet som freelance skuespiller, dramatiker, instruktør og stagefight-instruktør. Bo har i flere år undervist i stagefight og drama på Dramaskolen og instrueret flere af Eventyrteatrets musicals, senest familiemusicalen Fugl Fønix i oktober 2015.

Drama 
Dramaundervisning skal være sjovt! Ved hjælp af indlevelse og fantasi arbejder vi med de tre grundelementer: Figur, rum og forløb. Man kan spille en anden end sig selv, man kan opbygge et fiktivt rum og være involveret i et forløb. For mig handler det om evnen til at kunne gøre flere ting på én gang. Vi gør det hele tiden – uden at skænke det en tanke. Taler, mens vi tænker – arbejder, mens vi tænker – arbejder, mens vi taler og tænker. Jeg tror på, at dramaundervisningen er med til at give tillid til egne evner. Jeg tror også, at fællesskabet omkring drama og dét at udtrykke sig kreativt, er et vigtigt led i børnenes udvikling.

Anna Schulin-Zeuthen, instruktør og dramaturg

Anna er uddannet instruktør fra Stockholm Academy of Dramatic Arts med gæsteophold på Statens Teaterskole i 2015. Før uddannelsen til instruktør studerede Anna retorik, hvor hun tilegnede sig grundlæggende værktøjer i stemmebrug, kropsprog og en teksts iboende mundtlighed og rytme.
Anna har også været leder af Folketeatrets Børnescene 2010-2012 og har flere års erfaring som dramaturg bl.a. for Gunvor Reynberg på Eventyrteatrets forestillinger.
Anna har iscenesat forestillinger på bl.a. Uppsala Stadsteater, Scenkonstbolaget, Mungo Park Kolding og arbejdet som teaterpædagog på Teaterkollo, Barnens Ö og Kungliga Operan i Stockholm. Aktuelt har Anna netop iscenesat en koncert med Søren Ulrik Thomsen og Det Glemte Kvarter i Den Sorte Diamant og arbejder aktuelt på en dokumentarfilm om operasangerinden Siv Wennberg for SVT.

Drama 
I arbejdet med de mindre og nye elever er det vigtig at arbejde med nærvær og fokus. At mestre balancen mellem at kunne give og tage fokus på en scene er essentielt. Det er forudsætningen for at arbejde sammen som ensemble; at kunne lytte til hinanden ikke bare konkret auditivt, men også kropsligt og rumsligt. Derfor vil en del øvelser være nærværs og koncentrationsøvelser. Desuden arbejder jeg med basal skuespillertræning: krop, mimik, stemme og udtryk. Her er det vigtigste, at vi har det sjovt og bygger skøre karakterer op. Sådan arbejder vi med krops- og stemmebevidsthed, der ikke bare giver skuespillerfærdigheder, men er brugbare værktøj til at gøre sig forståelig og kommunikere i alle livets aspekter. 

Marc Harpsøe, skuespiller og dramalærer

Marc er uddannet skuespiller ved Neighborhood Playhouse School Of Theatre i New York i 2009 og har pædagogisk diplomuddannelse fra 2011 i drama fra Metropol, hvor han er ved at færdiggøre en master i teaterpædagogik. Han havde sin debut på The Rita Morgenthau Theatre som Cliff i The Wool Gatherer. Marc har flere års erfaring som hold- og privatunderviser i Huset i Magstræde og har holdt workshops på gymnasier og folkeskoler med fokus på grounding og ro via skuespillertekniske værktøjer. Han underviser bl.a. i Meisner-teknik, grundlæggende view-points, improvisation, mentalforberedelse og vejrtrækning via Alexanderteknik. Han er fast underviser på Teater Play og Skuespillerakademiet. og tilrettelægger kurser og workshops i performanceudvikling til virksomheder.

Drama 
Jeg har særligt fokus på kunsten at bevæge sige frit på scenen og gå med de impulser, som byder sig via Meisner-teknikken og improvisations-lege. Den mentale forberedelse, der kræves, før man skal på scenen, introduceres og styrkes. Desuden vægter jeg musikalitet og undertekst til at tydeligøre sig selv.

Morten Dahl-Lützhøft, Manuskriptforfatter/dramatiker

Morten er uddannet fra Dramatiker-uddannelsen ved Aarhus Teater i juni 2016. Inden sin uddannelse var Morten formand for teaterforeningen Dramaterne fra 2009 til 2015, hvor han blandt andet skrev tre af Dramaternes sommerforestillinger. Morten underviser fast i situationsanalyse på Skuespillerakademiet på Amager, som også er hans speciale på Eventyrteatrets Dramaskole.

Drama - om situationsanalyse
Hvilke elementer i en tekst gør den dramatisk, og hvordan identificerer man disse elementer?

Hvilke generelle regler gælder for traditionelle dramatiske tekster, og hvordan kan man med fordel bruge disse regler som en styrke i éns skuespil?

Situationsanalyse handler om at kende byggestenene i en dialog eller monolog, for på den måde at kunne "give mere slip". Det er med andre ord redskabet til at lede efter genvejene i en tekst.

Le Münster-Swendsen, Skuespiller

Le Münster-Swendsen er autodidakt skuespiller og begyndte sin professionelle karriere i 1983. Fra 1983 - 89 var hun en fast del af skuespiller-ensemblet hos Teatergruppen Dueslaget i Helsingør, og i 1989 valgte Le at blive freelance, hvilket hun har været siden. Sideløbende med sin karriere har hun modtaget undervisning i bla. skuespilteknik, krop, stemme/sang m.m.

Le har spillet børne-og ungdoms teater, revy, komedier, improteater, lavet tv og film, speaket reklamefilm og dubbet adskillige tegnefilm. Desuden har hun undervist børn og unge, lavet teambuilding og været konsulent for erhvervsfolk i forhold til kommunikation og kropssprog.

Drama
At spille teater skal være sjovt, men for at det kan være sjovt skal det tages seriøst. I skuespiltræningen af de yngre og nye elever, vil vi arbejde ud fra fire punkter: samspil, krop, stemme og tanker. Vi vil bla. træne samarbejde, at give og tage fokus, koncentration, opmærksomhed, tilstedeværelse i nuet/nærvær og bevidsthed om kropssprog.
Undervisningen vil foregå i et trygt miljø, hvor vi passer på hinanden, respekterer og bakker hinanden op og hvor ord som sammenhold, ansvarlighed, rummelighed, fællesskab, livsglæde og spilleglæde er i fokus. Undervisningen vil være tilpasset alder og erfaringsgrundlag.

Sangundervisning

Christine Guildal Jensen, sanger og sanginstruktør

Siden 2010 har Christine studeret sang på Syddansk Musikkonservatorium efter flere års musikstudier ved Københavns Universitet. Tidligere har Christine studeret klassisk sang i USA 2003-04 på The Music Garden i New Jersey og taget kurser i sangundervisning på Julliard i New York. I 2011 havde Christine debut som instruktør på opsætningen af operaen 'The Telephone' i Esbjerg. Desuden synger Christine i Copenhagen Glee Club og giver privatundervisning i solosang. Christine har arbejdet som sanginstruktør og paradeinstruktør på flere af Eventyrteatrets musicals, senest i efteråret 2015 som paradenstruktør i familiemusicalen 'Fugl Fønix' og sanginstruktør i julemusicalen 'Stjernerdrys og Nissekys'.

Sang 
Eleverne bliver præsenteret for forskellige metoder at tilnærme sig og ’erhverve’ en sang. Vi vil både arbejde med sangteknisk, så eleverne formår at synge sangen på en sund og velklingende måde - og med dramatik, så sangen får liv og udtryk. Desuden vil vi synge flerstemmige sange, så eleverne styrkes i at holde deres egen stemme, ligesom der også vil være træning i ’improvisations-sang’ og frasering.

Anna Britt H. Mathiassen, sanger og sanginstruktør

Anna Britt er certificeret underviser i Komplet Sangteknik og har arbejdet professionelt med teater og film siden 1993. Anna Britt har bl.a. medvirket i ’Atlantis’ og ’Miss Saigon’ på Østre Gasværk Teater.
Desuden er hun med i flere professionelle vokalensembler og medvirket på flere cd-udgivelser, bl.a. ’Når far og mor får tid’ med sange af Ib Spang Olsen og Halfdan Rasmussen. Anna Britt har været sanginstruktør på flere af Eventyrteatrets musicals, og hendes mission er at give børnenes talent og potentiale de bedst mulige betingelser for at udfolde sig.

Sang
Mit overordnede mål er, at eleverne får et øget sangligt selvværd, øget stemmekontrol samt en større appetit på at udfordre deres stemmes mange udtryksmuligheder. Til dette formål anvender jeg primært evidiens-baserede teknikker og teorier.

I timerne med de yngste elever har jeg særligt fokus på:
- Sammenhængen mellem stemme og krop, hvor vi gennem øvelser og sange erkender at stemmen er et både luftbåret, individuelt, alsidigt og meget påvirkeligt instrument.
- Det tillidsfulde læringsrum, hvor vi træner i, hvordan vi bliver hinandens bedste ’sangkollegaer’.
- Opvarmning af krop og stemme.
- En smidig stemme, hvor vi udvider stemmens rækkevidde og egaliserer klangen ved at forbinde midter-lejet med de lave- og høje lejer.
- Musikalitet, intonation og scenisk nærvær, som vi bl.a. træner ved at optræde for hinanden
Alle skal være aktive og have mulighed for udfordringer, der passer til deres niveau. Vi arbejder primært med kanonsange, der fremføres i mindre grupper med plads til de, der ønsker at synge solo også. Der lyttes aktivt til hinandens gruppefremførelser og der gives efterfølgende konstruktiv feedback. 

Jakob Stenz, sanger og korsangsinstruktør

Jakob er uddannet fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og har efterfølgende arbejdet som underviser på musikskoler og aftenskoler, som akkompagnatør for mange solister og som korleder. Desuden har Jakob spillet i et utal af orkestre inden for vidt forskellige stilarter og været pianist ved teaterforestillinger på Café Liva, Fiolteatret og Teatret ved Sorte Hest. Jakob har videreuddannet sig til talepædagog med fokus på stemmeproblemer og er desuden uddannet i VRF (Vejrtræknings Rytmisk Fonation) og Certified Master Teacher inden for Estill Voice System. Jakob har i flere år været sanginstruktør på Eventyrteatrets musicals, senest De Vises Sten i oktober 2014. 

Sang
Jeg vil gerne afmystificere sangundervisningen. Stemmen er et instrument, som kan bruges på en række forskellige måder. I min optik er alle teknikker gyldige og brugbare, så længe de ikke skader stemmen. Jeg har dog en forkærlighed for det videnskabeligt funderede. Jeg er inspireret af Jo Estill, klassisk sangteknik samt flere talepædagogiske og retoriske teoretikere. Min undervisning er baseret på, at eleverne skal kunne honorere de mange forskellige stemmekrav, teaterverdenen kan finde på at stille: både ensemblesang og solistpræstationer inden for forskellige stilarter som rock, pop, musical, og klassisk.

Lisa Tjalve, klassisk sanger og vocal coach

Sopranen Lisa Tjalve er uddannet operasanger fra Hochschule für Musik Köln i 2000 og fra solistklassen på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 2003. Hun har vundet flere internationale første priser i sang samt modtaget æres medaljer. Lisa har sunget mange hovedroller internationalt, især på de tyske operascener som f.eks Komische Oper Berlin, Philharmonien i Berlin og i Köln, Markgräfliche Oper Bayreuth og Salzburger Osterfestspiele. I 2014 blev Lisa's soloalbum nomineret til årets musikplade pris Echo Klassik i Tyskland. Samme år blev også Operaen Babel, som hun sang en af hovedrollerne i på Hofteatret, nomineret til en Reumert. Hendes seneste julealbum er netop blevet rost i det anerkendte fagmagasin Opernglas. Lisa er også en eftertragtet coach i sang- og åndedrætsterapi. Således har hun været tilknyttet stage Coach School Berlin i årene 2008-2009 hvor hun primært har undervist børn og unge. Hun vejleder desuden mange sangere og underviser privat i København og Berlin, og flere af hendes ’små’ elever synger i DR Pigekoret eller på Det Ny Teater. 

Sang
I min undervisning vil jeg formidle en solid sangteknik, d.v.s. et godt samspil imellem krop og stemme. Min undervisning er baseret på den gode gamle bel canto teknik, koblet med nye studier indenfor åndedrættet efter dr. med Charlotte Hagena som er baseret på de to åndedrætstyper. At bruge åndedrættet rigtigt er noget af det mest basale for god sang, og jeg er den eneste som underviser indenfor denne lære i Danmark. Undervisningen begynder med en god opvarmning, som vækker sanser, stemme og krop, samt formidling af sange og fortolkning. Der er også fokus på at åbne op for et godt scenisk nærvær. Både acapella sang, kanon/flerstemmig sang og mulighed for solosang vil være en del af undervisningen.
 

Louise Desirée Bottelet, musical- og showartist

Louise er uddannet fra Performing Arts School i Göteborg i 2013. Hun havde sin debut på Lorensbergteatern i Göteborg som Fantine i 'Les Misérable'. Efter uddannelsen rejste Louise til Spanien og Egypten, hvor hun levede som showartist. Til foråret medvirker Louise i genopsætningen af musikteaterforestillingen 'Skammerens Datter'. Louise er tidligere elev på Eventyrteatrets Dramaskole og har spillet flere hovedroller i Eventyrteatrets forestillinger, bl.a. Dragana i 'Østen for Solen og Vesten for Månen' og Mizzy Mjav i 'Den Bestøvlede Kat'.

Sang
I min undervisning prioriterer jeg særligt samspillet mellem krop og stemme. Efter min overbevisning kan man synge alt hvad man vil, ligesom alle kan lære at synge, så længe man forstår teknikken og véd, hvordan man arbejder med den. Med udgangspunkt i sangteknik skal vi arbejde indenfor Complete Vocal Technique. Derfor vil der I undervisningen også indgå mini masterclasses, hvor vi arbejder med den enkelte elevs fortolkning og personlige udtryk.

Mikrofonteknik 
Hvis man aldrig har talt eller sunget i en mikrofon, kan det være en skræmmende oplevelse, både for en selv og for andre. Det behøver det slet ikke at være, for mikrofonen er faktisk et sjovt og vigtigt redskab med mange muligheder. Og selvfølgelig kan du lære at få din stemme til at lyde bedre, klarere og mere naturligt i et lydsystem, og få en større forståelse for mikrofonteknik og lyd. I dette minikursus eksperimenterer vi med både tale og sang i mikrofonen, og målet er at mikrofonen bliver din bedste ven og hjælper!

Peter Holst-Beck, Sanger og skuespiller

Peter Holst-Beck er skuespiller, sanger, producer og dubber samt en erfaren instruktør og underviser. Det har gennem årene ført til adskillige opgaver med både voksen- og børneteater, revyer og musicals. Peter har i mange år været leder af et teater og har haft sin egen revy. Desuden har han været kunstnerisk leder for "Korsbæk på Bakken" som han udviklede i et tæt samarbejde med Lisbet Dahl, DR og Lise Nørgaard, og i sommeren 2016, stod han i spidsen for fejringen af 400 års jubilæet for Shakespeare hvor han producerede og skrev "Hamlet Live" til Kronborg Slot.

Som sanger er Peter elev af den verdensberømte engelske sanginstruktør Ian Adams, som var med til at skabe musicalrevolutionen i Danmark. Ud over det sangtekniske, var Ian især kendt for arbejdet med formidlingen og nuancerne i udformningen, hvilket Peter også vil have fokus på i sin undervisning.

Sang
Vi vil arbejde med en god opvarmning, da en sund sangstemme hænger sammen med at kunne mærke og bruge sin krop. Eleverne vil lære en række sangtekniske øvelser, som er med til at udvikle, styrke og strække deres stemmer. Det skal være sjovt at synge. De vil lære at udtrykke sig gennem sang og fortælle en historie, som gør det interessant og personligt. 

Danseundervisning

Mette Soldan, koreograf og danser

Mette er uddannet danser og koreograf hos Move og har desuden gået på Den Ny Dramaskole og Martin Spang Olsens Stuntskole. Hun er også uddannet musiklærer og underviser i sang og klaver. Mette arbejder som freelance koreograf og danseinstruktør for forskellige teatre, senest særforestillinger i Wallmans og Teater Bremen samt børneoperaen ’Godnat min skat’ på Folketeatret.  Desuden underviser Mette i dans på Skuespillerakademiet. Mette har været koreograf på mange af Eventyrteatrets shows og musicals, senest De Vises Sten i oktober 2014 og turneversionen i 2015.

Dans
Jeg vil arbejde meget med elevernes forståelse af rum og kroppen i rummet. Vi skal træne teknik, arbejde med impulser, lære koreografier, selv lave koreografier og ikke mindst: lære at bruge kroppen og kropssproget bevidst i forhold til performance.

Vivi Siggaard, Koreograf, danser og danselærer

Vivi Siggaard har danset siden hun var 2 år. Hun er  uddannet professionel danselærer og indehaver af Danseskolen Vivis Dans i Herlev og Glostrup/Brøndby samt  international dansedommer. Vivi har været tilknyttet Eventyrteateret siden 1998, senest i 2016, som koreograf i forestillingen ”Et Juleeventyr”.Hun har spillet på de fleste større teatre i Danmark og blandt andet medvirket i "Cats", "Beauty and the Beast", "Crazy for You", "Fame", "The Producers", "Den Glade Enke", "Flagermusen", "Askepop", "Showboat", "Nattergalen", "Moulin Rouge", "Dames at Sea" og har desuden danset på Pantomimeteateret og i Cirkusrevyen. Hun har også koreograferet flere forestillinger og film og vundet en Reumert med forestillingen ”Rent”. Endelig har Vivi danset i Vild med Dans og været koreograf på Danmarks ”You think You can Dance”. I øjeblikket spiller Vivi Fru Violet i Korsbæk på Bakken.

Tara Toya, danser

Tara er uddannet fra Performing Arts School i 2012. Tara underviser også på Skuespillerakademiet og har medvirket i flere forestillinger, også i udlandet, bl.a. 'Shrek', 'Grease' og 'Mamma Mia', både i større roller og som del af ensemblet. I 2016 medvirkere Tara i musicalen 'Hairspray' i Tivolis Koncertsal. Desuden har hun 17 års erfaring med dubbing af tv-serier, live actionfilm og -serier, radiospots og reklamer.Tara er tidligere eventyrbarn og har medvirket i mange forestillinger og været koreograf på nogle af teatrets juleshows

Dans 
I mine timer er der fokus på egen personlig kreativitet, styrke og ikke mindst: udstråling. Hvordan får vi os selv til at fremstå på den bedst tænkelige måde? Vi arbejder med at få koreografien til at passe til den individuelle elev, således at man tager sig bedst ud til f.eks. auditions. Desuden træner vi hjernen og indlæringen ved at lære koreografier hurtigt og så bare give et skud. Det handler ikke om at levere noget helt perfekt, men i højere grad om, hvad eleverne selv kan få ud af det materiale, de får stukket i hånden.

Louise Desirée Bottelet, musical- og showartist

Louise er uddannet fra Performing Arts School i Göteborg i 2013 og debutterede på Lorensbergteatern i Göteborg som Fantine i 'Les Misérables'. Efter uddannelsen rejste Louise til Spanien og Egypten, hvor hun arbejdede som showartist. Louise er tidligere elev på Eventyrteatrets Dramaskole og har spillet flere hovedroller i Eventyrteatrets forestillinger, bl.a. Dragana i 'Østen for Solen og Vesten for Månen' og Mizzy Mjav i 'Den Bestøvlede Kat'.

Dans
Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde at udtrykke sine følelser og energier på. Min undervisning har fokus på at binde dansen sammen med dramaet og sangen. Du skal lære at bruge dansen som udtryksform, mærke efter, føle pulsen i musikken og fra dine meddansere. I den forbindelse vil du både skabe den ro og det fokus, der skal til for at få den nødvendige energi på scenen.

Teaterteknik-, sminke- og kostumeundervisning

Christine Brincker 2017
Christine Brincker, kostumedesigner

Christine er uddannet beklædningsformgiver fra Danmarks Designskole 1991 og har siden arbejdet både med kostumer og design af almindelig beklædning. Christine har tegnet og lavet kostumer til flere store egnsteaterforestillinger og har i 2005 arbejdet som kostumekoordinator på Kulturhavn. De sidste 13 år har Christine designet kostumerne til alle Eventyrteatrets forestillinger og shows og ledet Den Eventyrlige Systue med mange frivillige medarbejdere.

Kostume 
For en skuespiller er kostumet et arbejdsredskab. Undervisningen i kostumer vil derfor tage udgangspunkt i, hvordan man håndterer dette. Vi vil se på mange forskellige kostumer, kostumedele, parykker og hovedbeklædninger for at lære, hvad de kan, og hvordan man håndterer dem. Derudover skal vi beskæftige os med kropsholdning og udstråling og hvordan man bærer sit kostume, så det virker naturligt i forhold til ens rolle og bevægelser som helhed.

Susanne Vognstrup 2014
Susanne Vognstrup, teaterleder

Susanne grundlagde Eventyrteatret i 1991 og har igennem årerne instrueret adskillige shows samt forestillingen 'Jorden rundt i 80 minutter' i Cirkusrevyen 1993. Susanne grundlagde også Eventyrteatrets Dramaskole i 1992 og underviste de første år i sang. Siden har Susanne stået for mange auditions både i Eventyrteatret og på andre teatre.

Takt og Tone 
Undervisningen tager udgangspunkt i shows og arrangementer, herunder 'Takt og Tone' og Dramaskolens motto: 'Det kræver talent, at have talent'. Der er fokus på betydningen af god opførsel og hvordan man begår sig, når man er ude som skuespiller. Desuden vil jeg undervise i, hvordan man går til auditions både på teatre, film og tv og til eksamen - altsammen baseret på en generel præmis om, at det er 20 procent talent og 10 procent held og 70 procent hårdt arbejde!

Nina Samuelsen, make-up artist

Nina er uddannet make-up artist på Art of Style and Make-up i 2008. Desuden har hun som pædagog arbejdet med børn og unge i ca. ti år, hvor teatersminkning har spillet en væsentlig rolle i bl.a. teaterstykker og musicals. Nina har stået for make-up og styling på film og teater og har desuden undervist på ungdomsskole. Nina har været sminkør på Eventyrteatret siden 2008.

Sminke
Sminken er, ligesom kostumet, en del af en skuespillers værktøj. Det at kunne forandre sit udseende og udtryk dramatisk, kan være en stor hjælp til virkelig at finde sin karakter/rolle. Eleverne er teknisk på meget forskellige niveauer. Det vl jeg forsøge at imødekomme, bl.a. ved at sørge for, at alle har styr på deres basisteknikker (skygge, highlighting, eyeliner, mascara, markering af bryn og pelselteknik), inden vi springer ud i noget mere avanceret. Det er en udfordring at få skruet undervisningen sådan sammen, at de mere 'garvede' elever ikke keder sig, og de nye ikke mister modet, fordi niveauet er for højt. Derfor forsøger jeg så vidt muligt, at give eleverne individuelle udfordringer indenfor den samme ramme, med udgangspunkt i den enkeltes kunnen. I samarbejde med Eventyrteatrets kostumier, Christine Brincker, finder jeg ud af, hvad der skal sættes mest fokus på i undervisningen, i forhold til Eventyrteatrets aktuelle forestillinger.