Undervisere

Her kan du se mere om lærerne på Eventyrteatrets Dramaskole i 2019 og deres undervisning:

Anna Schulin-Zeuthen, instruktør og dramaturg

Anna er uddannet instruktør fra Stockholm Academy of Dramatic Arts med gæsteophold på Statens Teaterskole i 2015. Før uddannelsen til instruktør studerede Anna retorik, hvor hun tilegnede sig grundlæggende værktøjer i stemmebrug, kropsprog og en teksts iboende mundtlighed og rytme.
Anna har også været leder af Folketeatrets Børnescene 2010-2012 og har flere års erfaring som dramaturg bl.a. for Gunvor Reynberg på Eventyrteatrets forestillinger.
Anna har iscenesat forestillinger på bl.a. Uppsala Stadsteater, Scenkonstbolaget, Mungo Park Kolding og arbejdet som teaterpædagog på Teaterkollo, Barnens Ö og Kungliga Operan i Stockholm. Aktuelt har Anna netop iscenesat en koncert med Søren Ulrik Thomsen og Det Glemte Kvarter i Den Sorte Diamant og arbejder aktuelt på en dokumentarfilm om operasangerinden Siv Wennberg for SVT.

Drama 

I arbejdet med de mindre og nye elever er det vigtig at arbejde med nærvær og fokus. At mestre balancen mellem at kunne give og tage fokus på en scene er essentielt. Det er forudsætningen for at arbejde sammen som ensemble; at kunne lytte til hinanden ikke bare konkret auditivt, men også kropsligt og rumsligt. Derfor vil en del øvelser være nærværs og koncentrationsøvelser. Desuden arbejder jeg med basal skuespillertræning: krop, mimik, stemme og udtryk. Her er det vigtigste, at vi har det sjovt og bygger skøre karakterer op. Sådan arbejder vi med krops- og stemmebevidsthed, der ikke bare giver skuespillerfærdigheder, men er brugbare værktøj til at gøre sig forståelig og kommunikere i alle livets aspekter. 

Dramaundervisning

Ulla Jessen - underviser på Eventyrteatrets Dramaskole
Ulla Jessen, skuespiller, instruktør og sangskriver

Ulla Jessen (UJ) har været tilknyttet Eventyrteatret i mange år – både som dramalærer, instruktør og manuskriptforfatter. Ulla har en meget alsidig erfaring fra sine snart 45 år i dansk teater, film, tv, revy og kabaret. Ulla blev i 2011 hædret ved Revyernes Revy som årets æreskunstner, og i 2013 fik hun Årets Thorleif. Ulla har i mange år arbejdet med børn og unge i Eventyrteatret og på bl.a. Ballerup Ungdomsskole, Skelskør Musikskole samt Høje Taastrup Musikskole. Hun har i de seneste otte år skrevet og instrueret årets musical på Taastrup Teater. Ulla har studeret retorik og deltager ofte i skuespillerudviklende kurser. Desuden er Ulla igangsætter til nye spillesteder i Danmark, hvor erfarne skuespillere og nye talenter mødes på scenen.

Drama
I min undervisning i drama og diktion lægger jeg særlig vægt på stemmens funktioner, herunder vejrtrækning, tydelig udtale og pausens betydning i en given tekst. Alt dette er en forudsætning for at kunne formidle en tekst. Jeg forventer, at eleverne tager stemmeøvelserne alvorligt og dagligt øver sig på dem. Der vil også være hjemmearbejde med udvalgte tekster, som målrettes elevens alder og erfaring. Det er vigtigt, at eleverne møder velforberedte og er koncentrerede i timerne. Jo mere man lytter til hinanden, desto mere udvikler man sine egne evner. At spille teater skal være sjovt, men skal først og fremmest tages seriøst.

Morten Dahl-Lützhøft, Manuskriptforfatter/dramatiker

Morten er uddannet fra Dramatiker-uddannelsen ved Aarhus Teater i juni 2016. Inden sin uddannelse var Morten formand for teaterforeningen Dramaterne fra 2009 til 2015, hvor han blandt andet skrev tre af Dramaternes sommerforestillinger. Morten underviser fast i situationsanalyse på Skuespillerakademiet på Amager, som også er hans speciale på Eventyrteatrets Dramaskole.

Drama - om situationsanalyse
Hvilke elementer i en tekst gør den dramatisk, og hvordan identificerer man disse elementer?

Hvilke generelle regler gælder for traditionelle dramatiske tekster, og hvordan kan man med fordel bruge disse regler som en styrke i éns skuespil?

Situationsanalyse handler om at kende byggestenene i en dialog eller monolog, for på den måde at kunne "give mere slip". Det er med andre ord redskabet til at lede efter genvejene i en tekst.

Peter Holst-Beck, Skuespiller og sanger

Peter Holst-Beck er skuespiller, sanger, producer og dubber samt en erfaren instruktør og underviser. Det har gennem årene ført til adskillige opgaver med både voksen- og børneteater, revyer og musicals. Peter har i mange år været leder af et teater og har haft sin egen revy. Desuden har han været kunstnerisk leder for "Korsbæk på Bakken" som han udviklede i et tæt samarbejde med Lisbet Dahl, DR og Lise Nørgaard, og i sommeren 2016, stod han i spidsen for fejringen af 400 års jubilæet for Shakespeare hvor han producerede og skrev "Hamlet Live" til Kronborg Slot.
Som sanger er Peter elev af den verdensberømte engelske sanginstruktør Ian Adams, som var med til at skabe musicalrevolutionen i Danmark. Ud over det sangtekniske, var Ian især kendt for arbejdet med formidlingen og nuancerne i udformningen, hvilket Peter også vil have fokus på i sin undervisning.
Drama
Jeg vil arbejde med at skabe en ensemble-ånd og lære eleverne, hvor vigtig det er at lytte og forstå hinanden. Der vil være masser af leg og sjove øvelser, som alle har til formål at skærpe koncentrationen og tilliden, observationen og turde skabe forandring. Børnene kommer til at arbejde både i store grupper, samt mere opdelt hvor de lærer hinanden godt at kende og kan føle sig trygge i deres udvikling. Der kan forventes nogle små hjemmeopgaver fra gang til gang.

Bo Skødebjerg - lærer, instruktør og manuskriptforfatter på Eventyrteatret
Bo Skødebjerg, skuespiller, instruktør og manuskriptforfatter

Bo Skødebjerg (BS) er uddannet fra Statens Teaterskole. Efter seks år på Aalborg Teater har Bo siden 1994 arbejdet som freelance skuespiller, dramatiker, instruktør og stagefight-instruktør. Bo har i flere år undervist i stagefight og drama på Dramaskolen og instrueret en lang række af Eventyrteatrets musicals, senest 'Den Magiske Maske' og 'Julekortet' i  2018, som han også havde skrevet.

Drama
Dramaundervisning skal være sjovt! Ved hjælp af indlevelse og fantasi arbejder vi med de tre grundelementer: Figur, rum og forløb. Man kan spille en anden end sig selv, man kan opbygge et fiktivt rum og være involveret i et forløb. For mig handler det om evnen til at kunne gøre flere ting på én gang. Vi gør det hele tiden – uden at skænke det en tanke. Taler, mens vi tænker – arbejder, mens vi tænker – arbejder, mens vi taler og tænker. Jeg tror på, at dramaundervisningen er med til at give tillid til egne evner. Jeg tror også, at fællesskabet omkring drama og dét at udtrykke sig kreativt, er et vigtigt led i børnenes udvikling.

Judith Rothenborg - underviser på Eventyrteatrets Dramaskole
Judith Rothenborg, skuespiller

Judith Rothenborg (JR) er uddannet på Skuespillerskolen ved Odense Teater og har medvirket i teaterforestillinger på bl.a. Bådteatret og Nørrebro Teater og haft mindre roller i tv-serier som f.eks. 'Anthonsen', 'Ørnen' og 'Forbrydelsen III'. Judith har også indtalt lydbøger og tegnefilm som f.eks. 'Skønheden og Udyret' og 'Askepot II'. I Frankrig har Judith taget flere klovnekurser og blandt andet haft klovneroller på Anemoneteatret og på Taastrup Teater. Børneteater har hun også lavet på Høje Taastrup Børneteater, bl.a. 'Prinsessen på Ærten' og Johannes Møllehaves 'Julespil'. Sideløbende har Judith undervist i snart 40 år, både privat og på Århus Teaters Elevskole.

Drama
Jeg kan ikke komme i tanke om noget der kan gøre mig mere glad end at opleve når mine elever udvikler sig og mærker glæden når de mærker noget de gør fungerer. Jeg vil arbejde på at eleverne lærer at udtrykke sig fra et ”ægte” sted ved  at de 'lærer sig selv at kende' at oplever de muligheder de har indeni sig. At observere sig selv og ikke dømme sig selv. Det er vigtigt at være seriøs i sin tilgang…men sandelig også at ha’ masser af humor og opdage, at det ikke er så farligt at 'dumme sig'. Kaos er ikke det værste man har, når man føler sig tryg indeni!

Marc Harpsøe - Underviser på Eventyrteatrets Dramaskole
Marc Harpsøe, skuespiller og dramalærer

Marc Harpsøe (MH) er uddannet skuespiller i 2009 fra The Neighborhood Playhouse i New York og har desuden en master i teaterteaterpædagogik fra Metropol. Til daglig leder Marc virksomheden Aktoria Consulting, som laver shows og foredrag i kommunikation til nogen af Danmarks største virksomheder og institutioner. Har erfaring med at lave politiske indslag og kampagnevideoer og laver reklamefilm for Bestseller. Marc er også fast underviser på Skuespilleakademiet og Taastrup Teaters Dramaskole.

Drama
På Eventyrteatret underviser Marc i Meisner-teknik som har hovedfokus på at få et ægte og flydende spil som gør det nemmere at leve sig ind i rollen og sørge for, at publikum kommer til at opleve historien. Skuespil skal være sjovt og give selvtillid i kommunikation og udtryk, som ikke kun kan bruges på scenen men også i andre sammenhænge i livet.

Julie Kongsbak, Skuespiller og dramalærer

Julie er uddannet skuespiller med fundament i den russiske Stanislavskji-metode. Udover at arbejde som skuespiller på film og teater/musicals har Julie været instruktør for unge og børn. Desuden er Julie uddannet pædagog og Cand. Pæd. Psyk. med speciale i “Skuespilteknik som livsmestringsredskab”. Dette har været hendes grundlag for at arbejde som selvstændig konsulent og coach med skoleelever, ledere, arbejdsledige, tillidsrepræsentanter og konsulenter. Det sidste 1 1/2 år har Julie også undervist på Campus Carlsbergs pædagoguddannelse med fokus på drama og kreativitet

Drama
Jeg ser det som et stort privilegium at arbejde med jer børn, unge og voksne på Eventyrteatret som for mig står som et fantastisk kreativt sted for børn og unge. At arbejde med drama er allerførst sjovt og udviklende, og jeg tror på kreativitetens kraft: at den rummer stor læring, også i andre sammenhænge, som vi kan bruge i vores liv.

“Dit udtryk er mit indtryk”! Som skuespiller skal du bruge dig selv til at fortælle en historie, som publikum kan blive berørt af. Og du når bedst dit publikum, når du er tilstede på scenen og spiller organisk/naturligt. Derfor er det vigtigt for mig at få det unikke og det individuelle frem i hver skuespiller, og få dét til at spille sammen med de andres.

Sangundervisning

Louise Desirée Bottelet, musical- og showartist

Louise er uddannet fra Performing Arts School i Göteborg i 2013. Hun havde sin debut på Lorensbergteatern i Göteborg som Fantine i 'Les Misérable'. Efter uddannelsen rejste Louise til Spanien og Egypten, hvor hun levede som showartist. Til foråret medvirker Louise i genopsætningen af musikteaterforestillingen 'Skammerens Datter'. Louise er tidligere elev på Eventyrteatrets Dramaskole og har spillet flere hovedroller i Eventyrteatrets forestillinger, bl.a. Dragana i 'Østen for Solen og Vesten for Månen' og Mizzy Mjav i 'Den Bestøvlede Kat'.

Sang
I min undervisning prioriterer jeg særligt samspillet mellem krop og stemme. Efter min overbevisning kan man synge alt hvad man vil, ligesom alle kan lære at synge, så længe man forstår teknikken og véd, hvordan man arbejder med den. Med udgangspunkt i sangteknik skal vi arbejde indenfor Complete Vocal Technique. Derfor vil der I undervisningen også indgå mini masterclasses, hvor vi arbejder med den enkelte elevs fortolkning og personlige udtryk.

Mikrofonteknik 
Hvis man aldrig har talt eller sunget i en mikrofon, kan det være en skræmmende oplevelse, både for en selv og for andre. Det behøver det slet ikke at være, for mikrofonen er faktisk et sjovt og vigtigt redskab med mange muligheder. Og selvfølgelig kan du lære at få din stemme til at lyde bedre, klarere og mere naturligt i et lydsystem, og få en større forståelse for mikrofonteknik og lyd. I dette minikursus eksperimenterer vi med både tale og sang i mikrofonen, og målet er at mikrofonen bliver din bedste ven og hjælper!

Anna Britt H. Mathiassen, sanger og sanginstruktør

Anna Britt er certificeret underviser i Komplet Sangteknik og har arbejdet professionelt med teater og film siden 1993. Anna Britt har bl.a. medvirket i ’Atlantis’ og ’Miss Saigon’ på Østre Gasværk Teater.
Desuden er hun med i flere professionelle vokalensembler og medvirket på flere cd-udgivelser, bl.a. ’Når far og mor får tid’ med sange af Ib Spang Olsen og Halfdan Rasmussen. Anna Britt har været sanginstruktør på flere af Eventyrteatrets musicals, og hendes mission er at give børnenes talent og potentiale de bedst mulige betingelser for at udfolde sig.

Sang
Mit overordnede mål er, at eleverne får et øget sangligt selvværd, øget stemmekontrol samt en større appetit på at udfordre deres stemmes mange udtryksmuligheder. Til dette formål anvender jeg primært evidiens-baserede teknikker og teorier.

I timerne med de yngste elever har jeg særligt fokus på:
- Sammenhængen mellem stemme og krop, hvor vi gennem øvelser og sange erkender at stemmen er et både luftbåret, individuelt, alsidigt og meget påvirkeligt instrument.
- Det tillidsfulde læringsrum, hvor vi træner i, hvordan vi bliver hinandens bedste ’sangkollegaer’.
- Opvarmning af krop og stemme.
- En smidig stemme, hvor vi udvider stemmens rækkevidde og egaliserer klangen ved at forbinde midter-lejet med de lave- og høje lejer.
- Musikalitet, intonation og scenisk nærvær, som vi bl.a. træner ved at optræde for hinanden
Alle skal være aktive og have mulighed for udfordringer, der passer til deres niveau. Vi arbejder primært med kanonsange, der fremføres i mindre grupper med plads til de, der ønsker at synge solo også. Der lyttes aktivt til hinandens gruppefremførelser og der gives efterfølgende konstruktiv feedback. 

Jakob Stenz - underviser på Eventyrteatrets Dramaskole
Jakob Stenz, sanginstruktør og voicecoach

Jakob Stenz (JS) er uddannet fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og har efterfølgende arbejdet som underviser på musikskoler og aftenskoler, som akkompagnatør for mange solister og som korleder. Desuden har Jakob spillet i et utal af orkestre inden for vidt forskellige stilarter og været pianist ved teaterforestillinger på Café Liva, Fiolteatret og Teatret ved Sorte Hest. m.fl. Jakob har videreuddannet sig til Logopæd med fokus på stemmeproblemer og er desuden uddannet i Stemmerehabilitering af sangere hos Anne Rosing samt Certified Master Teacher i Estill Voice Training.    Jakob har i flere år været sanginstruktør, både på Eventyrteatrets musicals og Musicalteatrets forestillinger.

Sang
Jeg vil gerne afmystificere sangundervisningen. Stemmen er et instrument, som kan bruges på mange forskellige måder. I min optik er alle teknikker gyldige og brugbare, så længe de ikke skader stemmen. Jeg har dog en forkærlighed for det videnskabeligt funderede og er inspireret af Jo Estill, Anne Rosing, klassisk sangteknik samt flere talepædagogiske og retoriske teoretikere. Min undervisning er baseret på, at eleverne skal kunne honorere de mange forskellige stemmekrav, teaterverdenen kan finde på at stille: både ensemblesang og solistpræstationer inden for forskellige stilarter som rock, pop, musical, og klassisk.

Anna Rosengren Bruun - underviser på Eventyrteatrets Dramaskole
Anna Rosengren Bruun, sanger

Anna Rosengren Bruun (ASB) er uddannet rytmisk sanger fra Syddansk Musikkonservatorium i Odense i 2016. På trods af sin unge alder er hun allerede meget erfaren indenfor undervisning i solosang og kor, og var i foråret 2017 vocal coach på en musicalopsætning på Frøbjerg Festspil. Anna bruger meget tid på selv at skrive og komponere musik til sit band og sin vokalgruppe, og er vant til at optræde og stå på en scene. Hun kommer med en frisk og energisk tilgang til undervisningen, og har en stor kærlighed til musikken.

Sang
For mig gælder det om at få det bedste frem i den enkelte elev. Min største opgave i sangundervisningen er at få skabt et trygt og sikkert rum, hvor der er plads til fejl, til leg og til at finde et personligt udtryk. Der vil blive lagt vægt på en god opvarmning, og forståelsen af at få stemmen til at arbejde sammen med kroppen på en sund og fornuftig måde. Derudover arbejder vi med sangteknik, kanon/flerstemmig sang, og med tekstforståelse og fortolkning af sange. I timerne vil eleverne komme til at optræde for hinanden, for at få en dybere forståelse af, hvordan man formidler, skaber nærvær og puster personlighed ind i sin sang overfor et publikum.

Rikke Buch Bendtsen lærer på Eventyrteatrets Dramaskole
Rikke Buch Bendtsen, sanger og skuespiller

Rikke Buch Bendtsen (RBB) er uddannet fra Malmø Musical Academy 1999. Siden har Rikke medvirket på bl.a Århus Teater, Ålborg Teater, Odense Teater. Tivolis Koncertsal, Glassalen, Østre Gasværk, Det Ny Teater og Bellevue Teater. Blandt hovedrollerne kan nævnes Anita i 'West Side Story', Carmen Diaz i 'Fame', Roxie i 'Chicago' og Donna og Tania i 'Mamma Mia'. Rikke er også en erfaren revyskuespiller og har bl.a. medvirket i Ganløse Revy, Rottefælden, Sønderborg Sommer Revy, Rødvig Revy Perler, Menstrup Revyen. I 2019 medvirker Rikke bl.a. i Nykøbing F Revyen og på Bastionen i Nyborg. I år har Rikke også 25 års jubilæum med sit lille diskoorkester 'Diskofil' med flere end 350.000 solgte album og 8 guld- og platinplader.

Sang
Jeg glæder mig til at arbejde sammen med børn og unge, der har den samme fest som jeg med at gøre det, de rigtigt godt kan li’. Vi vil arbejde med fortolkning af sange. Og med hvordan vi bedst får fortalt historien. Vi vil gå efter at glemme os selv så udtrykket blir så ægte som muligt.

Gitte Degn - underviser på Eventyrteatrets Dramaskole
Gitte Degn, sanger og korinstruktør

Gitte Degn (GD) er diplomuddannet rytmisk sanger og sangunderviser fra Det Jyske Musikkonservatorium og har undervist i sang, sangtillid og performance siden 1997. Gitte har stor erfaring som vocal coach på musicals og teaterkoncerter og har selv stået på scenen i 'Cyrano on tour', 'Hair' og 'H.C Andersen'. Efter konservatoriet er hun videreuddannet indenfor sangudvikling og coaching.

Gitte ejer kursusvirksomheden og sanghuset House of Singing, der tilbyder solistopgaver, sangkurser, korforløb, teaterkoncerter, forberedende forløb til teaterskolen og soloundervisninger og har specialiseret sig i sang som teambuilding med virksomheder. Hun står også i spidsen som solist for store fællessang-arrangementer i Helligåndskirken i KBH, der trækker mange tusinde mennesker til fællessang med sange fra popkunstnere som Queen, Abba og lign.

Sang
Jeg brænder for at bruge sangen til at løfte eleverne og skabe det bedst mulige setup for at sangstemmen kan få lov til at udfolde sig. Min undervisning er en blanding af rytmisk sangteknik, legende øvelser der styrke sangtilliden, korsange og kanons der styrker øret, soloøvelser der giver eleverne mod til at stå frem og velklingende pop/musical sange.

Lisa Tjalve - underviser på Eventyrteatrets Dramaskole
Lisa Tjalve, klassisk sanger og vocal coach

Sopranen Lisa Tjalve (LT) medvirkede i sidste sæson som solist i Tryllefløjten på Det Kongelige Teater, Operaen. Lisa er uddannet operasanger fra Hochschule für Musik Köln i 2000 og fra solistklassen på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 2003. Hun har vundet flere internationale første priser i sang samt modtaget æresmedaljer. Lisa har sunget mange hovedroller internationalt, især på de tyske operascener som f.eks Komische Oper Berlin, Philharmonien i Berlin og i Köln, Markgräfliche Oper Bayreuth og Salzburger Osterfestspiele. I 2014 blev Lisa's soloalbum nomineret til årets musikplade pris Echo Klassik i Tyskland. Samme år blev også Operaen Babel, som hun sang en af hovedrollerne i på Hofteatret, nomineret til en Reumert. Lisa er også en eftertragtet coach i sang- og åndedrætsterapi. Således har hun været tilknyttet stage Coach School Berlin i årene 2008-2009 hvor hun primært har undervist børn og unge. Sangeren har været tilknyttet Eventyrteatrets Dramaskole siden 2016 og var musikalsk instruktør på teatrets Jubilæumsproduktion 'Nilens Stjerne'. Lisa vejleder desuden mange sangere og underviser privat i København og Berlin, og flere af hendes ’små’ elever synger i DR Spirekoret, Børnekoret, Juniorkoret og Pigekoret eller på Det Ny Teater.

Sang
I min undervisning vil jeg formidle en solid sangteknik, d.v.s. et godt samspil imellem krop og stemme. Min undervisning er baseret på den gode gamle bel canto teknik, koblet med nye studier indenfor åndedrættet efter dr. med Charlotte Hagena som er baseret på de to åndedrætstyper. At bruge åndedrættet rigtigt er noget af det mest basale for god sang, og indtil nu er Lisa den eneste som underviser indenfor denne lære i Danmark. Undervisningen begynder med en god opvarmning, som vækker sanser, stemme og krop, samt formidling af sange og fortolkning. Der er også fokus på at åbne op for et godt scenisk nærvær. Både acapella sang, flerstemmig sang og solosang vil være en del af undervisningen. Sangene vi øver i undervisningen er overvejende sange fra Eventyrteatrets tidligere produktioner.

Danseundervisning

Mette Soldan
Mette Soldan, koreograf og danser

Mette Soldan (MS) er uddannet danser og koreograf hos Move og har desuden gået på Den Ny Dramaskole og Martin Spang Olsens Stuntskole. Hun er også uddannet musiklærer og underviser i sang og klaver. Mette arbejder som freelance koreograf og danseinstruktør for forskellige teatre, senest særforestillinger i Wallmans og Teater Bremen samt børneoperaen ’Godnat min skat’ på Folketeatret og show til Bella Centrets store scene.  Desuden underviser Mette i dans på Skuespillerakademiet og Dragør Showakademi. Mette har også været koreograf på flere af Eventyrteatrets shows og musicals, senest De Vises Sten i oktober 2014 og turneversionen i 2015.

Dans

Jeg vil arbejde med elevernes evne til selv at udforske kroppens udtryksmuligheder. Vi skal gennem improvisationer, koreografier og tekniske øvelser træne denne disciplin. Genrerne vi arbejder med vil hovedsagelig være ballet, jazz, modern og musical.

Nadin Reinees - underviser på Eventyrteatrets Dramaskole
Nadin Reinees, danser

Nadin Reinees (NR) er uddannet fra Performing Arts School i Sverige 2010. Siden da har hun medvirket i flere forestillinger, også i udlandet, bl.a. ‘Mamma Mia’, ‘Dirty Dancing’, 'Saturday Night Fever’, ‘Elf’, ‘My Fair Lady’, ‘Prince of Egypt’ mm. Nadin er tidligere Eventyrbarn og har undervist i dans på bl.a. Snoghøj, Stepz, Copenhagen Dance Space, Sceneindgangen, Scenekunstskoler, Central Musical School og Jacks Studio.

Dans
Som performer er det vigtigt at kende sin krops muligheder og begrænsninger og være klar over, hvordan man bedst bruger den i forskellige sammenhænge. Derfor vil mit formål med undervisningen først og fremmest være at give eleverne en større kropsforståelse og derefter vise, hvordan de kan bruge denne viden, når de skal indøve og formidle nye koreografier.
Bevægelse, sang og skuespil går hånd i hånd, og for mig er det vigtigt, at deres arbejde i dansesalen kan videreføres og hjælpe dem i de andre elementer. På lige fod med stemmen kan kroppen fortælle mange historier, og da alle kroppe er forskellige og ændrer sig, så bliver den enkeltes præstationer også altid unikke, og det vil jeg gerne hjælpe eleverne med at forstå og tage vare på.

Malin Astor - underviser på Eventyrteatrets Dramaskole
Malin Astor, koreograf og danser

Malin Astor (MA) er uddannet fra Performing Arts School i Sverige og har medvirket i flere store musicals, bl.a. "My Fair Lady", "Beauty and The Beast" og "Cats" på Det Ny Teater og "fame" på Nørrebro Teater samt som sanger og danser i Walmanns Salonger i Sverige. Desuden har Malin været koreograf på Eventyrteatrets tre juleshows i 2017 og musicalen "Oliver" på Rearview Teater i 2016.

Dans
Det er vigtigt, at man får de basale færdigheder på plads for at kunne udvikle en god og grundlæggende danseteknik. Målet er at alle i uge 16 skal kunne beherske de grundtrin, rutiner og øvelser, vi har arbejdet med. Vi vil også arbejde med forskellige stilarter som fx. musical dans,contemporary jazz og commercial jazz. Endelig vil vi øve os i evnen til at beherske sang og dans på engang. Jag ser alle som individuelle personer og vil tilrettelægge undervisningen, så de alle får det bedste ud af det ud af det, på trods af niveauforskel. De forskellige grundøvelser vil blive lagt ud på VIP!  

Vivi Siggaard, Koreograf, danser og danselærer

Vivi Siggaard har danset siden hun var 2 år. Hun er  uddannet professionel danselærer og indehaver af Danseskolen Vivis Dans i Herlev og Glostrup/Brøndby samt  international dansedommer. Vivi har været tilknyttet Eventyrteateret siden 1998, senest i 2016, som koreograf i forestillingen ”Et Juleeventyr”.Hun har spillet på de fleste større teatre i Danmark og blandt andet medvirket i "Cats", "Beauty and the Beast", "Crazy for You", "Fame", "The Producers", "Den Glade Enke", "Flagermusen", "Askepop", "Showboat", "Nattergalen", "Moulin Rouge", "Dames at Sea" og har desuden danset på Pantomimeteateret og i Cirkusrevyen. Hun har også koreograferet flere forestillinger og film og vundet en Reumert med forestillingen ”Rent”. Endelig har Vivi danset i Vild med Dans og været koreograf på Danmarks ”You think You can Dance”. I øjeblikket spiller Vivi Fru Violet i Korsbæk på Bakken.

Tara Toya - underviser på Eventyrteatrets Dramaskole
Tara Toya, danser

Tara Toya (TT) er uddannet fra Performing Arts School i 2012. Tara underviser også på Skuespillerakademiet og har medvirket i mange forestillinger i Danmark samt i udlandet, bl.a. Tarzan, Spamalot, Elf, Mamma Mia, Hairspray, Grease og Shrek, både som større roller og som en del af ensemblet. Lige nu arbejder hun på Flashdance, hvor hun spiller Tess og er understudy på hovedrollen Alex. Desuden har hun 20 års erfaring med dubbing af tv-serier, live action film og -serier, radiospots og reklamer. Tara er tidligere eventyrbarn og har medvirket i mange forestillinger samt koreograf på nogle af teatrets juleshows og senest på julestykket Julekortet.

Dans
I mine timer er der fokus på egen personlig kreativitet, styrke og ikke mindst: udstråling. Hvordan får vi os selv til at fremstå på den bedst tænkelige måde? Vi arbejder med at få koreografien til at passe til den individuelle elev, således at man tager sig bedst ud til f.eks. auditions. Desuden træner vi hjernen og indlæringen ved at lære koreografier hurtigt og så bare give et skud. Det handler ikke om at levere noget helt perfekt, men i højere grad om, hvad eleverne selv kan få ud af det materiale, de får stukket i hånden

Maria Lund Rasmussen er danselærer og koreografassistent på Eventyrteatret
Maria Lund Rasmussen, Koreografassistent

Maria er uddannet fra International Dance Academy 2017, hvor hun bl.a. var 3 måneder i L.A. og danse på Millenium Dance Complex og Debbies studio. Siden da er hun begyndt at undervise på Pejsegaarden. Maria tager mange privattimer for at udvikle sig hos blandt andre Silas Holst og Morten Kjeldgaard. I 2019 er Maria  koregrafassistent på Eventyrteatrets musical, Skovens Dronning.

Dans
Jeg brænder for dansen og ønsker at give min egen erfaring og glæde ved dansen videre til eventyrbørnene. For mig er dansegulvet et frirum, hvor der skal være plads til at være sig selv og slippe alle tanker fri. I mine timer skal der være plads til at man kan grine og have det sjovt, samtidigt med at vi arbejde seriøst med dansen. Jeg har altid vist at jeg ville arbejde i dansens verden og mit motto er: "Save the World on the Dancefloor"

Teaterteknik-, sminke- og kostumeundervisning

Nina Samuelsen, make-up artist

Nina er uddannet make-up artist på Art of Style and Make-up i 2008. Desuden har hun som pædagog arbejdet med børn og unge i ca. ti år, hvor teatersminkning har spillet en væsentlig rolle i bl.a. teaterstykker og musicals. Nina har stået for make-up og styling på film og teater og har desuden undervist på ungdomsskole. Nina har været sminkør på Eventyrteatret siden 2008.

Sminke

Sminken er, ligesom kostumet, en del af en skuespillers værktøj. Det at kunne forandre sit udseende og udtryk dramatisk, kan være en stor hjælp til virkelig at finde sin karakter/rolle. Eleverne er teknisk på meget forskellige niveauer. Det vl jeg forsøge at imødekomme, bl.a. ved at sørge for, at alle har styr på deres basisteknikker (skygge, highlighting, eyeliner, mascara, markering af bryn og pelselteknik), inden vi springer ud i noget mere avanceret. Det er en udfordring at få skruet undervisningen sådan sammen, at de mere 'garvede' elever ikke keder sig, og de nye ikke mister modet, fordi niveauet er for højt. Derfor forsøger jeg så vidt muligt, at give eleverne individuelle udfordringer indenfor den samme ramme, med udgangspunkt i den enkeltes kunnen. I samarbejde med Eventyrteatrets kostumier, Christine Brincker, finder jeg ud af, hvad der skal sættes mest fokus på i undervisningen, i forhold til Eventyrteatrets aktuelle forestillinger.

Christine Brincker 2017
Christine Brincker, kostumedesigner

Christine er uddannet beklædningsformgiver fra Danmarks Designskole 1991 og har siden arbejdet både med kostumer og design af almindelig beklædning. Christine har tegnet og lavet kostumer til flere store egnsteaterforestillinger og har i 2005 arbejdet som kostumekoordinator på Kulturhavn. De sidste 13 år har Christine designet kostumerne til alle Eventyrteatrets forestillinger og shows og ledet Den Eventyrlige Systue med mange frivillige medarbejdere.

Kostume 

For en skuespiller er kostumet et arbejdsredskab. Undervisningen i kostumer vil derfor tage udgangspunkt i, hvordan man håndterer dette. Vi vil se på mange forskellige kostumer, kostumedele, parykker og hovedbeklædninger for at lære, hvad de kan, og hvordan man håndterer dem. Derudover skal vi beskæftige os med kropsholdning og udstråling og hvordan man bærer sit kostume, så det virker naturligt i forhold til ens rolle og bevægelser som helhed.

Susanne Vognstrup 2014
Susanne Vognstrup , Teaterleder

Susanne grundlagde Eventyrteatret i 1991 og har igennem årerne instrueret adskillige shows samt forestillingen 'Jorden rundt i 80 minutter' i Cirkusrevyen 1993. Susanne grundlagde også Eventyrteatrets Dramaskole i 1992 og underviste de første år i sang. Siden har Susanne stået for mange auditions både i Eventyrteatret og på andre teatre.

Takt og Tone 

Undervisningen tager udgangspunkt i shows og arrangementer, herunder 'Takt og Tone' og Dramaskolens motto: 'Det kræver talent, at have talent'. Der er fokus på betydningen af god opførsel og hvordan man begår sig, når man er ude som skuespiller. Desuden vil jeg undervise i, hvordan man går til auditions både på teatre, film og tv og til eksamen - altsammen baseret på en generel præmis om, at det er 20 procent talent og 10 procent held og 70 procent hårdt arbejde!

Andre tilknyttede lærere

Christian Bergman
Christian Bergman, skuespiller

Christian Bergman (CB) er uddannet fra Skuespilleruddannelsen ved Den Danske Scenekunstskole i Odense 2008-12 og Akademiuddannelsen i Ungdoms- og Voksenundervisning 2012 fra Metropol. Han havde sin debut på Odense Teater som Helmar Bertrand i 'Duerne' og har på samme teater medvirket i 'Den Eneste Ene', 'Peace', 'La Dispute' og 'Jeppe på bjerget', 'Don Carlos' på Det Kgl. Teater, 'Bottom Rocks' på Teater ZeBU og har siden 2014 spillet Hamlet i Prins H. Univers på HamletScenen på Kronborg. Christian lægger også stemme til tegnefilm og radiodrama og medvirker i 2016 i tv-serien 'Bedrag'  på DR1. Udover at undervise i drama på Skuespillerakademiet driver Christian teater- og kursusvirksomheden Delarte, hvor han holder kurser i nonverbal kommunikation for erhvervslivet. Christian er tidligere elev på Eventyrteatret og har spillet flere forskellige roller, bl.a. Prins Hvidbjørn i 'Østen for Solen og Vesten for Månen'.


Drama 

Jeg vil i min undervisning pointere fokus, sanselighed og timing. Det er min hensigt at eleverne skal forstå effekten af et konstant kropsligt udgangspunkt. Ligegyldigt om man skal stå stille eller ej. Følelser bliver skabt i kroppen og kommer til udtryk i et ansigtsudtryk, en bevægelse, eller blot en blikretning. Når vi overlader det dramatiske arbejde til kroppen, sanserne og intuitionen, slipper vi vores forfængelige fokus fra os selv, og vi bliver mere frie og ærlige.

Peter Holst Beck
Peter Holst-Beck, sanger og skuespiller

Peter Holst-Beck (PHB) er skuespiller, sanger, producer og dubber samt en erfaren instruktør og underviser. Det har gennem årene ført til adskillige opgaver med både voksen- og børneteater, revyer og musicals. Peter har i mange år været leder af et teater og har haft sin egen revy. Desuden har han været kunstnerisk leder for "Korsbæk på Bakken" som han udviklede i et tæt samarbejde med Lisbet Dahl, DR og Lise Nørgaard, og i sommeren 2016, stod han i spidsen for fejringen af 400 års jubilæet for Shakespeare hvor han producerede og skrev "Hamlet Live" til Kronborg Slot.

Som sanger er Peter elev af den verdensberømte engelske sanginstruktør Ian Adams, som var med til at skabe musicalrevolutionen i Danmark. Ud over det sangtekniske, var Ian især kendt for arbejdet med formidlingen og nuancerne i udformningen, hvilket Peter også vil have fokus på i sin undervisning.

Sang

Vi vil arbejde med en god opvarmning, da en sund sangstemme hænger sammen med at kunne mærke og bruge sin krop. Eleverne vil lære en række sangtekniske øvelser, som er med til at udvikle, styrke og strække deres stemmer. Det skal være sjovt at synge. De vil lære at udtrykke sig gennem sang og fortælle en historie, som gør det interessant og personligt. 

Christine Guildal - underviser på Eventyrteatrets Dramaskole
Christine Guildal , sanger og sanginstruktør

Christine Guildal (CG) er cand.musicae i Klassisk Sang fra Syddansk Musikkonservatorium og har bla. studeret musik og sang ved Københavns Universitet, The Music Garden i New Jersey samt Julliard i New York. I dette forår er hun igang med en Voicecoach efteruddanelse ved Klaus Møller Voice Studio. I 2011 havde Christine debut som operainstruktør på opsætningen af operaen 'The Telephone' i Esbjerg. Hun har sidenhen skrevet og instrueret forestillinger for Dramaklubben Hyltesjow og fungeret som sanginstruktør for bl.a Tårnby musikskole og Taastrup Ungdomsskoles musicals. Derudover arbejder Christine som kirkesanger, fast solist i Musicalgruppen Highlights, synger en række solokoncerter rundt omkring i landet og underviser i solosang. Christine har arbejdet som sanginstruktør og paradeinstruktør på flere af Eventyrteatrets musicals, senest i efteråret 2017 som sanginstruktør i den anmelderroste familiemusical 'Kongen og Tiggertøsen' og i julemusicalen 'Julehjertet'.

Sang

Min undervisning tager udgangspunkt i Stemmeteori, Stemmefitness og Sang en masse.

Stemmeteori: Her udforsker vi stemmen som instrument og finder svar på spørgsmål såsom: Hvad sker der når vi synger? Hvad betyder støtte? Hvad er struben for en størrelse? Endvidere vil vi lave en stemmeanalyse af elevernes egne stemmer!

Stemmefitness: Til Stemmefitness omsættes teori til praksis. Vi træner og udvikler stemmen ved hjælp af øvelser, som styrker stemmens fleksibilitet og dynamik. Der vil være øve-filer, så eleverne kan øve sig hjemme, hvilket jeg forventer. Det er tilfredsstillende at øve sig og blive dygtig. Jeg tror på, at successer er noget, man forærer sig selv gennem hårdt slid!

Sang en masse:  Refererer til, at vi naturligvis skal synge en masse. Repertoiret står i år på solist- og korværket One day more fra Les Miserables, samt et uddrag af sange fra tidens mest hypede musical Hamilton. Jeg vil derfor allerede nu bede de elever, der skal have mig om at tjekke begge musicals ud!

Fokus i repertoiret vil være på det dramatiske udtryk og de flerstemmige passager, så eleverne styrkes i at holde deres egen korstemme.

Glæden ved musik er tonen i min undervisning. Jeg ser frem til mange skønne, sangglade stunder med jer.

Le Münster-Swendsen
Le Münster-Swendsen, skuespiller

Le Münster-Swendsen (LMS) er autodidakt skuespiller og begyndte sin professionelle karriere i 1983. Fra 1983 - 89 var hun en fast del af skuespiller-ensemblet hos Teatergruppen Dueslaget i Helsingør, og i 1989 valgte Le at blive freelance, hvilket hun har været siden. Sideløbende med sin karriere har hun modtaget undervisning i bla. skuespilteknik, krop, stemme/sang m.m.

Le har spillet børne-og ungdoms teater, revy, komedier, improteater, lavet tv og film, speaket reklamefilm og dubbet adskillige tegnefilm. Desuden har hun undervist børn og unge, lavet teambuilding og været konsulent for erhvervsfolk i forhold til kommunikation og kropssprog.

Drama

At spille teater skal være sjovt, men for at det kan være sjovt skal det tages seriøst. I skuespiltræningen af de yngre og nye elever, vil vi arbejde ud fra fire punkter: samspil, krop, stemme og tanker. Vi vil bla. træne samarbejde, at give og tage fokus, koncentration, opmærksomhed, tilstedeværelse i nuet/nærvær og bevidsthed om kropssprog.
Undervisningen vil foregå i et trygt miljø, hvor vi passer på hinanden, respekterer og bakker hinanden op og hvor ord som sammenhold, ansvarlighed, rummelighed, fællesskab, livsglæde og spilleglæde er i fokus. Undervisningen vil være tilpasset alder og erfaringsgrundlag.

Tomas Ambt Kofod
Tomas Ambt Kofod, sanger og skuespiller

Tomas Ambt Kofod (TAK) er uddannet skuespiller, og har i 20 år spillet hovedroller i et hav af musicals, lige fra Phantom of the Opera til Jekyll & Hyde, som han i 2016 opnåede en Reumert-nominering for, som årets bedste mandlige skuespiller.

Dramaundervisningen

Tomas underviser ud fra det princip, at det er publikummerne der bærer historierne, følelserne og minderne og i sig. Alt det kan man vække til live i dem, men kun ved at stå ærligt og utildækket på scenen. Det kan være svært, men med stor nænsomhed hjælper han hver enkelt til at skrælle alt det unødvendige af, så det kun er den ægte - og dermed uimodståelige - fortælling, der står tilbage. Alle kan gøre det, hvis de tør! For det kræver en vis portion mod!

Lars Hjøllund
Lars Hjøllund, skuespiller

Lars Hjøllund (LH) er uddannet fra Skuespillerskolen ved Odense Teater i 2007 og har bl.a. medvirket i Jul i Gammelby og Terrorisme på Odense Teater. Han har også medvirket i Dyveke på Det Danske Teater (2008), Alt om min mor på Folketeatret (2009) og Mamma Mia! (2010).

Har desuden medvirket i tv-serierne 2900 Happiness og Lærkevej. Har medvirket i Ganløserevyen i 2012, 2013 og 2014.

Louise Bottelet
Louise Desirée Bottelet, musical- og showartist

Louise Desirée Bottelet (LDB) er uddannet fra Performing Arts School i Göteborg i 2013. Hun havde sin debut på Lorensbergteatern i Göteborg som Fantine i 'Les Misérable'. Efter uddannelsen rejste Louise til Spanien og Egypten, hvor hun levede som showartist. I dag arbejder Louise ved 2Entertain Norge, som sanger og danser på ColorMagic Cruise.Sidste år medvirkede Louise i genopsætningen af musikteaterforestillingen 'Skammerens Datter'. Louise er tidligere elev på Eventyrteatrets Dramaskole og har spillet flere hovedroller i Eventyrteatrets forestillinger, bl.a. Dragana i 'Østen for Solen og Vesten for Månen' og Mizzy Mjav i 'Den Bestøvlede Kat'.

Dans

Min undervisning har fokus på at binde dansen sammen med sangen og skuespillet. Du skal lære at bruge dansen som udtryksform, mærke efter, føle pulsen i musikken og ikke mindst fra dine meddansere. I den forbindelse vil du både skabe det fokus, der skal til for at få den nødvendige energi på scenen.

Mikrofonteknik

Her lægges der fokus på hvordan du håndterer en håndholdt mikrofon. F.eks. hvor meget afstand der behøves mellem mund og mikrofon, og hvor påpasselig man skal være med feedback og placerer i de rigtige vinkler. Der vil blive fortalt om samarbejdet mellem dig; (sangeren/skuespilleren) og lydteknikeren, og eleverne vil blive prøvet af med forskellige eksempler af replikker og sang.

Louise Schouw - underviser på Eventyrteatrets Dramaskole
Louise Schouw, skuespiller og instruktør

Louise Schouw (LS) er uddannet skuespiller og har de sidste mange år mest arbejdet som instruktør og teaterchef. Hun har bl.a. instrueret 'Sigurds Danmarkshistorie' på Det Kgl. Teater og 'Turisterne' på Vendsyssel Teater og har på sit eget teater bla. instrueret 'Vitello' og 'Villads fra Valby'- forestillinger som har spillet over 500 gange over hele landet. Louise er vant til at instruere store grupper af mennesker og har iscenesat 13 store udendørsforestillinger, bla. 4 år på Frederikssund Vikingespil.

Drama
Med udgangspunkt i teatrets virkelige verden, arbejder vi med troværdighed, hjerte, kropsforståelse og kontakten til dig selv, dine medspillere og publikum. Hvordan virker du overbevisende på en scene? Og hvordan materialiserer du din historie? Desuden arbejder vi med, hvordan din stemme kan skabe forskellige karakterer. Det skal være sjovt at spille teater. Derfor skal undervisningen både være lærerig og en sjov oplevelse med dig selv som værktøj.