Eventyrteatrets persondatapolitik

Senest opdateret: 25. maj 2018

Formålet med Eventyrteatrets persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter personoplysninger. Eventyrteatrets ambition er at minimere behandlingen af personoplysninger så meget som muligt og gøre det tydeligt, hvilke oplysninger vi behandler. Vi har databehandleraftaler med alle underleverandører, der behandler vores persondata.

Webbutik og billetkunder
Som kunde i Eventyrteatret indsamler vi dit navn, din adresse, din e-mail og dit telefonnummer samt betalingsmåde, oplysninger om de bestilte ydelser og levering, så vi kan opfylde den indgåede købsaftale. Ved køb af billetter overføres disse oplysninger til vores billetsystem Venuepoint fra Billetlugen. Al dataoverførsel i webbutikken - og ved billetkøb - sker på en sikret hjemmeside (https), så persondata ikke ender hos mellemmand. Nærmere oplysninger om køb i webbutikken findes i vores forretningsbetingelser. Har du i forbindelse med dit billetkøb givet samtykke til, at du ønsker vores nyhedsbrev tilsendt, overføres kun dit navn og e-mail til vores mailingliste.

Optagelsesprøve
Ved tilmelding til optagelsesprøven opgives den tilmeldtes navn, adresse, alder, køn, højde, erfaringer, telefon, e-mail og portrætfoto. Disse personoplysninger bruges i forbindelse med optagelsesprøven til Eventyrteatrets Dramaskole. Personoplysningerne slettes umiddelbart efter afgørelsen, hvis man ikke er blevet optaget på Dramaskolen. Personoplysningerne fra optagede elever overføres til Eventyrteatrets dramaskoleadministration. Har du tilkendegivet, at du ønsker vores nyhedsbrev, overfører vi dit navn og din e-mailadresse til vores mailingliste.

Dramaskole og forestillinger
Som elev på dramaskolen og medlem af Eventyrteatret registrerer vi navn, højde, alder, fødselsdag, evt. sygdom, adresse, telefonnumre, e-mail, billede, medvirken, betalinger, forældres navne og adresser. Personoplysningerne er nødvendige for at vi kan opretholde en dramaskole og gennemføre forestillinger. Lister i forbindelse med dramaskole og forestillinger gøres tilgængelig over for de andre medlemmer via passwordsikret intranet og manuskriptuddelinger. I forbindelse med medlemskab af Eventyrteatret tilbydes alle medlemmer, at deres oplysninger bruges i forbindelse med castingopgaver. Det sker efter indgåelse af en særskilt kontrakt med begge forældres, eller myndiges, skriftlige tilladelse. Svar på udtagelsesprøver til forestillinger, show eller lign. gemmes kun så længe, de er relevante og slettes senest et år efter. Ved udmeldelse fra Eventyrteatret beholder Eventyrteatret kun den udmeldtes navn, adresse, telefonnummer og e-mail, så vi senere kan opretholde kontakten.

E-mail med særligt personfølsomme oplysninger
Vi opfordrer, at du, så vidt det er muligt, ikke sender særligt personfølsomme oplysninger til os på mail. Kom ind på kontoret og giv os oplysningerne.

Nyhedsbrevmodtager
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev giver du dit samtykke til, at vi indsamler dit navn og e-mailadresse, så vi 10 -12 gange årligt kan sende vores nyhedsbrev til dig. Vi beder dig bekræfte din tilmelding for at sikre, at du er den rigtige modtager og i alle udgaver af nyhedsbrevet kan du afmelde dig eller korrigere dine kontaktoplysninger. Eventyrteatret sender sine nyhedsbreve via MailChimp, der er certificeret efter EU-U.S. Privacy Shield Framework.

Cookies på vores hjemmeside
Eventyrteatret bruger cookies på eventyrteatret.dk og dramaskole.dk for at optimere din brug af hjemmesiden. Du kan læse mere i vores cookiepolitik her.

Dine rettigheder
Når dine personoplysninger er registreret hos Eventyrteatret, har du en række rettigheder, som Eventyrteatret kan hjælpe dig med at varetage. Du kan kontakte Eventyrteatret og få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger. Du kan også kontakte os, hvis du ønsker, at vi skal slette dine personoplysninger, at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre indsigelse mod Eventyrteatrets behandling af dine personoplysninger. Du kan endvidere kontakte Eventyrteatret, hvis du ønsker at udnytte din ret til dataportabilitet. Når vi behandler personoplysninger, baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. For at tilbagekalde samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os.

Kontaktoplysninger
Eventyrteatret kan som dataansvarlig kontaktes med spørgsmål angående vores behandling af dine personoplysninger og ovenstående persondatapolitik:

Eventyrteatret
Østmarken 4, 2860 Søborg
E-mail: eventyrteatret@eventyrteatret.dk
Telefon: 36172601

Klageret
Ønsker du at klage over vores behandling af personoplysninger, kan du sende klagen på ovenstående mail, og vi vil hurtigst muligt behandle den. Du har også ret til at klage til Datatilsynet over Eventyrteatrets behandling af dine personoplysninger. For yderligere information om hvordan du klager til datatilsynet henvises du til www.datatilsynet.dk